Nynorsk litteraturpris

Noregs Mållag, Det Norske Teatret og Det Norske Samlaget deler kvart år ut ein pris for den beste boka på nynorsk eller dialekt i siste året. Innhaldet kan vere lyrikk-, novelle-, drama- eller romanform. Barnebøker vert ikkje rekna med. Andre slags bøker enn dei som er nemnde her, kan au prislønast når særlege grunnar talar for det.

 
2013 Sigrun Slapgard: Englestien
2012 Lars Amund Vaage: Syngja
2011 Marit Eikemo: Samtale ventar
2010 Jan Roar Leikvoll: Fiolinane
2009 Kjartan Fløgstad: Grense Jakobselv
2008 Gunnhild Øyehaug: Vente, blinke
2007 Frode Grytten: Rom ved havet, rom i byen
2006 Eilev Groven Myhren for omsetjinga av Ringdrotten
2005 Øyvind Vågnes: Ekko
2004 Ikkje delt ut
2003 Jon Fosse: Auge i vind
2002 Inger Bråtveit: Munn mot ein frossen fjord
2001 Ragnar Hovland: Ei vinterreise
2000 Rune Belsvik: Ein naken gut
1999 Åse Marie Nesse: Dikt i samling (1999), Gjendikting av Faust (1993, 1999) og Mitt hjarte slo, 1999
1998 Brit Bildøen: Tvillingfeber
1997 Marie Takvam: Dikt i samling
1996 Oddmund Hagen: Utmark
1995 Lars Amund Vaage: Rubato
1994 Solfrid Sivertsen: Grøn koffert
1993 Einar Økland: I staden for roman og humor
1992 Jon Fosse: Bly og vatn
1991 Marit Tusvik: Ishuset
1990 Liv Nysted: Som om noe noengang tar slutt
1989 Helge Torvund: Den monotone triumf
1989 Arthur Arntzen, – heiderspris
1988 Johannes Heggland: Meisterens søner
1987 Edvard Hoem: Ave Eva
1986 Kjartan Fløgstad: Det 7. klima
1985 Paal Helge Haugen: Det overvintra lyset
1984 Alfred Hauge: Serafen
1983 Kjartan Fløgstad: U3
1982 Eldrid Lunden: Gjenkjennelsen

| tilbake til litteraturpriser |

Reklame
%d bloggere liker dette: