Skrivekonkurranser

– Oppdatert 09.09.2015 – 

Signaler

Cappelen Damms årlige antologi siden 1986.

Send inn dikt, essay, kortprosa, noveller, romanutdrag, sangtekster, tegneserier med mer
(lengde ca. 2-20 sider). Tekstene må være skrevet på norsk.

Innleveringsfrist 15. november 2015

 

Nynorske litteraturdagar: Å leva med verdsarven

Teksten skal vera ein skjønnlitterær korttekst, men ein står elles heilt fritt til å velja sjanger. Dei tek i mot både prosa og lyrikk. Tekstar på meir enn 2000 ord vert ikkje godtekne.

Ein står fritt også når det kjem til tema og vinkling, men ein må på ein eller annan måte ha funne inspirasjon frå delområdet Nærøyfjorden (Vestnorsk fjordlandskap). Til dømes kan ein finna inspirasjon i området si historie, kultur, natur eller språk.

Målform: Nynorsk

Les meir her.

Leveringsfrist: 23. desember 2015

 

 

skrivekonkurranser

%d bloggers like this: